Trang chủ > Tin tức > Hội nghị phổ biến đề án xây dựng vị trí việc làm

Hội nghị phổ biến đề án xây dựng vị trí việc làm

08/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Viện Chăn nuôi tổ chức Hội nghị phổ biến đề án xây dựng vị trí việc làm các đơn vị trực thuộc Viện Chăn nuôi.

Tham dự Hội nghị có ban Giám đốc Viện Chăn nuôi; Cán bộ chủ chốt, Kế toán trưởng và cán bộ phụ trách về tổ chức, nhân sự các đơn vị thuộc Viện.

Vị trí việc làm là công việc, nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Việc xây dựng đề án vị trí việc làm là một cơ hội tốt giúp Viện rà soát lại tổ chức bộ máy, đội ngũ viên chức và xác định từng vị trí trong tổ chức gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Ngoài ra còn giúp đơn vị phát hiện những trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ của các vị trí việc làm, tránh sự chồng chéo khi phân công, giao việc. Nhờ đó, khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu nhân lực.

Tại Hội nghị, ông Lê Văn Huyên – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính đã phổ biến cụ thể và chi tiết Đề án vị trí việc làm của Văn phòng Viện và các đơn vị thuộc Viện, cách xác định cơ cấu vị trí việc làm trong đơn vị, mô phỏng nội dung của từng vị trí việc làm của đơn vị để xây dựng Đề án vị trí việc làm các đơn vị thuộc Viện và toàn Viện được phù hợp, đúng quy định.

Ông Lê Văn Huyên – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính phổ biến Đề án vị trí việc làm

Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương - Đỉnh cao của chất lượng giống lợn