Trang chủ > Con Giống > Giống lợn siêu sinh sản VCN-MS15

Giống lợn siêu sinh sản VCN-MS15

03/28/2020

Lợn VCN-MS15 có khả năng thích nghi cao, phù hợp làm nái nền trong chăn nuôi nông hộ.

Lợn VCN-MS15 thành thục về tính sớm, động dục lần đầu 3,5 tháng; nuôi con khéo, tỷ lệ nuôi sống cao (98%); năng suất sinh sản đạt: số con sơ sinh sống/ổ từ 15-16 con; số con cai sữa/ổ từ 14-15 con.

Lợn nái VCN-MS15 được phối với lợn đực Landrace và Yorkshire để tạo nái nền.

Lợn VCN-MS15 có thể phối với lợn đực Rừng để tạo lợn đặc sản.

 

Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương - Đỉnh cao của chất lượng giống lợn