Trang chủ > Con Giống > Dòng lợn đực DVN2

Dòng lợn đực DVN2

04/07/2018

Dòng lợn đực DVN1 và DVN2 được tạo ra từ sự kết hợp giữa hai dòng lợn Duroc của Công ty Hypor Canada, dòng Kanto hướng về chất lượng thịt và thịt có tỷ lệ mỡ giắt cao với dòng Magnus hướng về sinh trưởng. Dòng lợn đực DVN1 và DVN2 có tuổi đạt 100kg là 138,78 và 134,37 ngày, tỉ lệ nạc đạt 62,62 và 62,36%, tỉ lệ mỡ giắt đạt 3,08 và 3,21%, tiêu tốn thức ăn là 2,45 và 2,47kg.

Dòng lợn đực DVN1, DVN2 đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhân Tiến bộ kỹ thuật (Quyết định số 241/QĐ-CN-GVN ngày 30/11/2021).

Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương - Đỉnh cao của chất lượng giống lợn