Trang chủ > Con Giống > Dòng lợn cái LVN

Dòng lợn cái LVN

04/07/2018

Dòng lợn nái LVN được tạo ra từ sự kết hợp giữa lợn Landrace, Yorkshire có nguồn gen từ Pháp (Công ty Genplus) với ngoại hình trường mình, có khả năng sinh sản cao và nguồn gen từ Mỹ (Công ty Cedar Ridge Genetics) với mông vai phát triển, có khả năng sinh trưỏng cao. Dòng lợn nái LVN và YVN có số con cai sữa/nái/năm đạt 28,24 và 28,49 con.

Dòng lợn nái LVN, YVN đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhân Tiến bộ kỹ thuật (Quyết định số 241/QĐ-CN-GVN ngày 30/11/2021).

Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương - Đỉnh cao của chất lượng giống lợn