Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương - Đỉnh cao của chất lượng giống lợn